Home |ECO-MCS Lab News |Research |Publications

Team |Prospective Students |Collaborators |Links |Contact

ECO-MCS Persons

 

Prof.Changhui Peng* (Director)

Zhou, Xiaolu (TRIPLEX model development and application)

Zelin Liu (PHD. Student)

Wu qiqian (visiting student)

Wang Yuning (Visiting Scholar)


Li Hong (Visiting Student)

Min Yong (Visiting Scholar)

Yang Wanqin (Visiting Scholar)

Xun Zhengfeng (Visiting Scholar)

Li Shiyu(Visiting Scholar)s

Deng Zhengmiao (Visiting Scholar)

Wang hao (Visiting Student)

 *  Director of ECO-MCS Lab. 

ECO-MCS Former Researchers

 

Liu, Jinxun

Chen 

Hua, Dong

Cui

Zhao, Shunqing

 

 Chen, Xiyun

Wu, Haibin

Lei, Xiangdong

Jeoff Sherman (PhD student)

 

Zeng, Xiaoyang (Post-Doc)


 
Zhang, Xiongqing (Former visiting PhD student)

Xia, Xu (Post-Doc)

Jiaxin, Jin (Former visiting PhD student)

Yosune Miquelajauregui (Former visiting student)

 

Anne (PhD student)

Sun,Jianfeng

Geng, Yuhuan

 Murphy, Meaghan T.

Chen, Huai

 

 

Kim

Savoie, Marylène (Former visiting student)

Terence, Epule (Former PhD student)

Song, Xinzhang (Post-Doc)

Ma, Zhihai(Post-Doc)

Zhu, Qiuan (Former Post-Doc)s

Shi,Shengwei (Post-Doc)

Xi, Tingting (Post-Doc)

Yang, Gang (Post-Doc)

Meng, Qingxiang (Visiting sholar)

 


Fang, Xiuqin (Post-Doc)

Ma Yuandan(Post-Doc)s

Yue Kai (Visiting Student)

Wang,Weifeng (Former PhD student)

 

      Visiting Scholars/Scientists

 

  

 

Li, Weizhong

 

 

Hui, Xiujuan

 

Mu, Nina

Wu, Fuzhong (Former visiting sholar)

Zhu, Dan (Former visiting sholar)

Gao, Yongheng (Former visiting scholar)

Wang, Pengcheng (Former visiting scholar)

                                Home | ECO-MCS Lab | Research | Publication | Team | Prospective Students | Collaborator | Links | Contact

 


 
   

For comments: email: